آقای دکتر مهدی قاسمیه

Dr. Mehdi Ghassemieh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (237683)

74
12
1
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی