آقای علیرضا سلطانی

Alireza Soltani

مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177869)

54
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی