آقای سعید صادقی

Saeid Sadeghi

مدیر کل اداره بهزیستی استان اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180918)

92
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی