خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه اصفهان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 21,949
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 11
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 9
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 200 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 20 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 133 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه اصفهان

بررسی تاثیر رضایت بیمار جهت جراحی در ضمان پزشکی نوشته امین قانعیآثار اخلاقی تربیتی تشکیل خانواده در بعد فردی و اجتماعی نوشته زهره صداقتبررسی آموزش تفکر خلاق بر مهارت یادگیری دانش آموزان نوشته زهرا رعیت رکن آبادیTotally probabilistic L^p spaces نوشته - - و - -Sharing several secrets based on Lagrange's interpolation formula and Cipher feedback mode نوشته - -New iterative methods with seventh-order convergence for solving nonlinear equations نوشته - -A determinant inequality and log-majorisation for operators نوشته - -A necessary condition for multiple objective fractional programming نوشته - -Homomorphism Weak amenability of certain Banach algebras نوشته - - و - -Application of He's homotopy perturbation method for solving Sivashinsky equation نوشته - -Ensemble deep learning for aspect-based sentiment analysis نوشته - -تحلیل فقهی، حقوقی قرض «مال قیمی» و ضمان مقترض نوشته محمد مهدی الشریف و محمد امینیتاملی در وادی طلب از دیدگاه نسیمی نوشته سلمان الواریسنجش میزان شناخت تصویری گردشگران از منظر شهری به منظور تبیین برند مقصد گردشگری ( موردپژوهشی: کلان شهر اصفهان) نوشته فریبا وحیدزادگان و علی زنگی آبادیارزیابی سطح سواد آبی در جامعه شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) نوشته شروین جمشیدی و حمید دهقانیبررسی تغییرات کاربری اراضی و اثر آن بر روند فرسایش خاک در حوضه باغملک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل RUSLE نوشته مصطفی عبیات و مرتضی عبیاتExplaining the characteristics of education in Islamic mysticism based onthe anecdotes of mystical texts نوشته Sayyedeh Maryam rozatian و Mahdi Mohammad GhasemiReview on the Salaman and Absal commentaries of Hunayn ibn Isha نوشته Sayyedeh Maryam rozatian و Najme geramiComparing Jami's "Salámán and Absál" with Nizami’s "Good andEvil "stories based on Jung's archetypes نوشته Sayyedeh Maryam rozatian و Amirhosein kouhestaniتحلیلی بر کارکرد سیاست فرهنگی یونسکو در پیوند کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی نوشته میلاد میری نام نیها و علی امیدی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه اصفهان

تاکنون 36 کنفرانس توسط دانشگاه اصفهان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه اصفهان به صورت زیر است:
اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتالچهارمین همایش بین المللی مولوی پژوهیاولین کنگره ملی کانون ارزیابیهفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش هاهمایش ملی فرآورده های طبیعی موثر بر عفونت های تنفسیششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌هاهجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایرانپنجمین دوره کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا و کاربردهااولین کنفرانس ماهی شناسی ایرانپنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشهاهمایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظر زیست شناسی،سلامت و اقتصاددومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالمهمایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعیچهارمین کنفرانس ملی علوم پروتیینی و پپتیدیدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایرانسومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشهااولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت هادومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشهادهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک ECDC۲۰۱۶ با رویکرد بر E-Tourismاولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش هاهمایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارهانهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکیهمایش ملی محیط زیست و صنعت سبزهشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکیهمایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی (بروندادهای علمی)دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمراننخستین کنگره ملی دانشجویی علوم زیستیکنگره بین المللی امامزادگانششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایراناولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایراندومین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی وبهینه سازیدومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانهاهفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایراننخستین همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایران شناسینهمین کنفرانس آمار ایرانسومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان

تاکنون 43 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه اصفهان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:
مجله پژوهش های علوم انسانی نقش جهانمجله دانش سیاسی و بین المللیفصلنامه صفویه پژوهیپژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریهفصلنامه پژوهش های سیاسیمجله آب و هواشناسی کاربردیمجله فناوری محیط زیست ایرانفصلنامه معادلات در ترکیباتمجله مطالعات زبان فرانسهمجله محاسبات و امنیتفصلنامه تئوری گروهیمطالعات بین المللی اقتصادمجله پردازش گازتحقیقات کاربردی در زبان انگلیسیمجله هوش محاسباتی در مهندسی برقمدیریت دارایی و تامین مالیدوفصلنامه مدیریت تولید و عملیاتمتن شناسی ادب فارسیدوفصلنامه متافیزیکفصلنامه فنون ادبیفصلنامه ریاضی و جامعهمجله رویکردهای نوین آموزشیمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطیفصلنامه جامعه شناسی کاربردیمجله تحقیقات بازاریابی نوینمجله تاکسونومی و بیوسیستماتیکپژوهشنامه روانشناسی مثبتپژوهش های علوم شناختی و رفتاریپژوهش های زبانشناختی قرآنپژوهش های زبان شناسیفصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایرانفصلنامه پژوهش های حسابداری مالیفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسیفصلنامه پژوهش های تاریخیدو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا)فصلنامه پترولوژیفصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)مجله بحوث فی اللغه العربیهمجله الهیات تطبیقیمجله اقتصاد شهریفصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهاننشریه زیست شناسی گیاهی ایرانفصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها