ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر رامین صمدی

Dr. Ramin Samadi

فلوشیپ پسادکتری دانشگاه اصفهان

محور تخصصی:پترولوژی و ژئوشیمی

Researcher ID: (101181)

دانشجوی دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت رامین صمدی در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور رامین صمدی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Ramin Samadi , Hassan Mirnejad , Hiroshi Kawabata , Chris Harris , Mohammad Vali Valizadeh , Esteban Gazel, "Magmatic garnet in the Triassic (215 Ma) Dehnow pluton of NE Iran and its petrogenetic significance", International Geology Review, (2014), Vol 56, No 5: 596-621دریافت فایل PDF مقاله
2Ramin Samadi , Nathan R. Miller , Hassan Mirnejad , Chris Harris , Hiroshi Kawabata , Nargess Shirdashtzadeh, "Origin of garnet in aplite and pegmatite from Khajeh Morad in northeastern Iran: A major, trace element, and oxygen isotope approach", Lithos, (2014): 378-392دریافت فایل PDF مقاله
3Ramin Samadi , Esteban Gazel , Hassan Mirnejad , Hiroshi Kawabata , Ali Akbar Baharifar , Seyed Jamal Sheikh Zakariaee, "Triassic Paleo-Tethys subduction in the center of the AlpineHimalayan Orogen: Evidence from Dehnow I-type granitoids (NE Iran)", Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, (2014), Vol 271, No 3: 285-306دریافت فایل PDF مقاله
4Nargess Shirdashtzadeh , Sarah Kachovich , Jonathan C. Aitchison , Ramin Samadi, "Mid-Cretaceous radiolarian faunas from the Ashin Ophiolite (western Central-East Iranian Microcontinent)", Cretaceous Research, (2015): 110-118دریافت فایل PDF مقاله
5Nargess Shirdashtzadeh , Ghodrat Torabi , Thomas Meisel , Shoji Arai , Syed Nadeem Hussain Bokhari , Ramin Samadi , Esteban Gazel, "Origin and evolution of metamorphosed mantle peridotites of Darreh Deh (Nain Ophiolite, Central Iran): Implications for the Eastern Neo-Tethys evolution", Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, (دریافت فایل PDF مقاله
6Seyed Mohammad Hashemi , Ramin Samadi, "Petrology and geochemistry of pegmatite dikes in the Grizmi and Khajeh Morad granitoids (south of Mashhad, northeastern Iran)", Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, (2017), Vol 284, No 1: 1-14دریافت فایل PDF مقاله
7Ramin Samadi, Nargess Shirdashtzadeh, “A new debate on the origin of granitoid rocks from Dehnow area (NE Iran), based on isotopic data” Goldschmidt Conference, Mineralogical Magazine, Vol. 75 (3), 2011دریافت فایل PDF مقاله
8Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, “Introduction of three granitoid types with different origins from ophiolitic mélange of Nain” Goldschmidt Conference, Mineralogical Magazine, Vol. 75 (3), 2011دریافت فایل PDF مقاله
9Ramin Samadi, Seyed Jamal Sheikh Zakariaee, Nargess Shirdashtzadeh, “Magmatic Epidote in Calcalkaline tonalite, Dehnow (NW Mashhad, NE Iran)” (2013), Goldschmidt Conferenceدریافت فایل PDF مقاله
10Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, “Composition of serpentine after olivine and orthopyroxene: Serpentinized peridotites of Nain ophiolite (Isfahan Province, Iran)” (2013), Goldschmidt Conferenceدریافت فایل PDF مقاله
11Ramin Samadi, Nargess Shirdashtzadeh, “Occurrence of I-type granitoid in the Paleo-Tethys ophiolite and associated metaflysch (Mashhad, NE Iran)” (2012), The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conferenceدریافت فایل PDF مقاله
12Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, “Spinel composition in pillow lavas from Mesozoic ophiolites of Nain and Ashin (Central East Iranian microplate)” (2012), The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conferenceدریافت فایل PDF مقاله
13Ramin Samadi, H. Mirnejad, N. Shirdashtzadeh, H. Kawabata, “Petrology of tonalitic rocks of Dehnow (Northwest of Mashhad, Iran)” (2010), The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iranدریافت فایل PDF مقاله
14Mehdi Jamali, Nargess Shirdashtzadeh, Ramin Samadi, “Petrogenesis of Pseudo-colored mélange of middle Zefreh fault” (2010), The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iranدریافت فایل PDF مقاله
15Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, “Metamorphic Rocks in Ophiolitic mélange of Nain (Isfahan, Iran)” (2010), The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iranدریافت فایل PDF مقاله
16Fatemeh Zaeimnia,Ali Kananian, Ramin Samadi, “Investigation on effects of contamination in south Amlash mafic intrusions, Northern IRAN” (2010), The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iranدریافت فایل PDF مقاله
17Samadi R., Torabi Gh., Kawabata H., Miller N., "Biotite as a petrogenetic discriminator: Chemical insights from igneous, meta-igneous and meta-sedimentary rocks in Iran", (2021), Vol 386-387, No. 106016دریافت فایل PDF مقاله
18"Ordovician crustal thickening and syn-collisional magmatism of Iran: Gondwanan basement along the north of the Yazd Block (Central Iran)", Informa UK Limited, (2021), Vol , No : 1-15دریافت فایل PDF مقاله

مقالات رامین صمدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آلودگی پوسته ای در گابروهای آلکالن جنوب املش، استان گیلانچهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل کانه زایی در توده اسکارن ده نو بر اساس ترکیب گارنت (شمال غرب مشهد)چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شیمی مگاکریستهای گارنت در توده اسکارنی دهنو (شمالغرب مشهد)شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
4دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی. "پتروگرافی و مینرال‌شیمی شیست‌های منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)" اولین همایش ملی معدن و علوم و وابسته، دانشگاه آزاد طبس1388
5دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، نرگس شیردشت‌زاده، محمدولی ولی‌زاده، حسن میرنژاد. "کاربرد ترکیب بیوتیت در مطالعه منشأ و شرایط ترمودینامیکی تونالیت‌های منطقه ده‌نو" بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی1388
6دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، نرگس شیردشت‌زاده، کیوان شیعیان. "بررسی شرایط دمایی حاکم بر تشکیل شیست‌های منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد): کاربرد روش زمین‌دماسنجی گارنت – مسکوویت" اولین همایش ملی معدن و علوم و وابسته، دانشگاه آزاد طبس1388
7دریافت فایل PDF مقالهناهید صحرارو، ع. نمازی، جمال رسولی، رامین صمدی. "مطالعه خاک رس‌های استان همدان به منظور تولید آجر و سفال (مطالعه موردی)" هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان1388
8دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، رضا زمانی، نرگس شیردشت‌زاده، هیروشی کاواباتا. "زمین‌دماسنج تیتانیم موجود در بیوتیت: گارنت‌شیست‌های منطقه ده‌نو" کنفرانس ملی دستاوردهای نوین علوم زمین، دانشگاه آزاد بهبهان1388
9دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، محمدولی ولی‌زاده، حسن میرنژاد، ناهید صحرارو. "دماسنجی گارنت- بیوتیت و گارنت- مسکوویت مجموعه دگرگونی ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)" هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان1388
10دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، نرگس شیردشت‌زاده، حسن میرنژاد. "مطالعه پتروژنز توده تونالیتی ده‌‌نو" سومین همایش تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور، اصفهان1388
11دریافت فایل PDF مقالهنرگس شیردشت‌زاده، مهدی جمالی، قدرت ترابی، رامین صمدی. "کاربرد ژئوترمومتری گارنت - هورنبلند برای آمفیبولیت‌ها، افیولیت ملانژ نایین" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز1387
12دریافت فایل PDF مقالهنرگس شیردشت‌زاده، قدرت ترابی، رامین صمدی. "کاربرد شیمی گارنت در بررسی منشأ و شرایط ترمودینامیکی گرانیت" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز1387
13دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، نرگس شیردشت‌زاده. "زمین فشارسنجی گارنت شیست‌های منطقه ده‌نو با استفاده از روش GBMAQ" چهارمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور، مشهد1389
14دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، حسن میرنژاد. "شیمی و منشأ تورمالین موجود در هورنفلس‌ ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)" چهارمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور، مشهد1389
15دریافت فایل PDF مقالهنرگس شیردشت‌زاده، قدرت ترابی، رامین صمدی. "کاربرد دماسنج گارنت- مسکوویت برای گرانیتوییدهای با پتاسیم بالا، افیولیت ملانژ نایین" چهارمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور، مشهد1389
16دریافت فایل PDF مقالهفاطمه زعیم‌نیا، علی کنعانیان، رامین صمدی، مژگان صلواتی. "بررسی عناصر ناسازگار REEs و HFSEs گابروهای ساب‌آلکالن جنوب املش، شمال ایران" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز1387
17دریافت فایل PDF مقالهعلی کنعانیان، رامین صمدی، مژگان صلواتی. "منشأ گابروهای آلکالن جنوب املش، شمال ایران" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز1387
18دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، محمدولی ولی‌زاده، حسن میرنژاد، هیروشی کاواباتا. "مینرال‌ شیمی و پتروگرافی مجموعه تونالیتی ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز1387
19دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، محمدولی ولی‌زاده، حسن میرنژاد، هیروشی کاواباتا. "ترموبارومتری گارنت- بیوتیت و آمفیبول توده تونالیتی ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز1387
20دریافت فایل PDF مقالهمحمد هاشمی، رامین صمدی. " زمین شناسی اقتصادی رگه های پگماتیتی جنوب مشهد" نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای هم جوار1396
21دریافت فایل PDF مقالهمحمد هاشمی، رامین صمدی. " کانی شناسی پگماتیت های خواجه مراد، جنوب شرق مشهد" نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای هم جوار1396

مقالات رامین صمدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهسنگ نگاری و شیمی کانی پریدوتیت های گوشته ای دگرگون شده افیولیت نایین (ایران مرکزی)فصلنامه زمین شناسی اقتصادی1396
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد یافته های سنگ شناسی و داده های زمین شیمیایی در بررسی زمین شناسی زیست محیطی مناطق افیولیتی: بررسی موردی در شمال نایین و عشین (استان اصفهان)دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی1398
3دریافت فایل PDF مقالهنرگس شیردشت زاده، قدرت ترابی و رامین صمدی. " زمین‌شیمی گدازه‌های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها، افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال شرقی استان اصفهان)" مجله زمین شناسی اقتصادی 1، 61393
4دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، حسن میرنژاد، نرگس شیردشت‌زاده و هیروشی کاواباتا. " کاربرد ژئوشیمی گارنت در مطالعات دماپویای توده تونالیتی ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)" مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران 21391
5دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، نرگس شیردشت‌زاده و هیروشی کاواباتا. " سنگ نگاری و خاستگاه دایک های آپلیت – پگماتیت و گرانیتویید خواجه مراد (جنوب خاوری مشهد، ایران)" فصلنامه علوم زمین 25، 971394
6دریافت فایل PDF مقالهنرگس شیردشت‌زاده، قدرت ترابی، رامین صمدی، توماس مایسل و سید ندیم حسین بخاری. " سنگ نگاری، دمافشارسنجی و ژئوشیمی پیکریت های دره ده (خاور افیولیت ملانژ نایین)" فصلنامه علوم زمین 25، 981394
7دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، محمد ولی ولی زاده، حسن میرنژاد، علی اکبر بهاری فر، جمال شیخ ذکریایی. "بررسی تأثیر انتشار عناصر Fe، Mn، Mg و Ca بر رشد گارنت‌ (منطقه ده‌نو، شمال‌باختری مشهد، ایران)" فصلنامه علوم زمین 25، 941393
8دریافت فایل PDF مقالهنرگس شیردشت زاده، قدرت ترابی و رامین صمدی. "سنگ‌نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی در اسکارن‌های جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی" فصلنامه علوم زمین 26، 1021395
9دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، حسن میرنژاد، علی اکبر بهاری فر و جمال شیخ ذکریایی. "سنگ شناسی و دمافشارنجی میکاشیست های خلج (جنوب مشهد)" فصلنامه علوم زمین 24، 951394
10دریافت فایل PDF مقالهرامین صمدی، محمدولی ولی زاده،حسن میرنژاد و هیروشی کاواباتا." زمین ‌دماسنجی و زمین‌ فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو (شمال‌باختر مشهد)" فصلنامه علوم زمین 21، 841391
11دریافت فایل PDF مقالهکتاب تخصصی: گارنت (مفاهیم کانی‌شناسی، خاستگاه و دمافشارسنجی)، دکتر رامین صمدی و دکتر نرگس شیردشت زاده1389
12دریافت فایل PDF مقالهکتاب تخصصی: آشنایی با روش‌های زمین‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی، دکتر نرگس شیردشت زاده و دکتر رامین صمدی1389
13R Samadi, G Torabi, H Mirnejad, "Geochemistry, origin and anatexis temperature of monzogranite formation in Mount Khalaj (Mashhad, Iran)", Journal Of Economic Geology 13 (1), 145-1642021

تالیفات رامین صمدی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابگارنت (مفاهیم کانی‌شناسی، خاستگاه و دمافشارسنجی)ناشر مولف، مشهد1389فارسی
2کتابآشنایی با روش‌های زمین‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجیناشر مولف، اصفهان1389فارسی
3پایان نامهبررسی منشأ مگاکریست‌های گارنت موجود در تونالیت ده‌نو (شمال غرب مشهد)دانشگاه تهران1387فارسی
4پایان نامهشیمی و خاستگاه گارنت در گرانیتوییدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب تا شمال‌غرب مشهد (خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو)علوم و تحقیقات تهران1392فارسی
5کتابپترولوژی - دکتر رامین صمدیزمین آزمون1386فارسی
6کتابسنگ شناسی آذرین - دکتر رامین صمدیزمین آزمون1386فارسی
7کتابسنگ شناسی دگرگونی - دکتر رامین صمدیزمین آزمون1386فارسی
8کتابسنگ شناسی رسوبی - دکتر رامین صمدیزمین آزمون1386فارسی
9کتابزمین ساخت - دکتر رامین صمدیزمین آزمون1386فارسی

تحصیلات تخصصی رامین صمدی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1کانی شناسیپسا دکتری1398-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی رامین صمدی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیفلوشیپ فوق دکتری دانشگاه اصفهان (مطالعات کانی شناسی)1398-تاکنون
2سابقه کار دانشگاهیاستادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد1392-1398

جوایز و افتخارات رامین صمدی

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1عضو بنیاد ملی نخبگان و دارای تأیید حمایت جهت جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور1395
2عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان1396
3دانشجوی نمونه علوم زمین کشور (انجمن زمین‌شناسی ایران)1393
4برگزیده علمی در بخش بین‌الملل کنگره جهانی اقتدار (بزرگداشت سردار شهید تهرانی مقدم)1395
5پاسداشت و تقدیر جهت توسعه در عرصه علم و دانش توسط حضرت آیت الله محمد خامنه ای1396
6پذیرش در فلوشیپ فوق دکتری دانشگاه اصفهان (مطالعات کانی شناسی)1398
7پژوهشگر برتر گروه زمین‌شناسی دانشگاه اصفهان1398

سوابق حضور رامین صمدی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1مسئولین فنی معادنوزارت صنعت، معدن و تجارت1385
2GPSوزارت صنعت، معدن و تجارت1385
3ICDLICDL بین الملل1384
4شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایراندانشگاه گیلان1387
5دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایراندانشگاه اهواز1387
6همایش ملی محیط‌زیست و زمین‌شناسیدانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر1387
7هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایراندانشگاه بوعلی سینا همدان1388
8کنفرانس ملی دستاوردهای نوین علوم زمیندانشگاه آزاد بهبهان1388
9سومین همایش تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نورپیام نور اصفهان1388
10اولین همایش ملی معدن و علوم و وابستهدانشگاه آزاد طبس1388
11بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسیسازمان زمین شناسی ایران1388
12چهارمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نورپیام نور مشهد1389
13نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای هم جوارسازمان زمین شناسی ایران1396

سایر موارد

ردیفعنوان
1مدیر و موسس گروه آموزشی زمین آزمون از سال 1386 تا کنون - تألیف بسته‌های آموزشی و تخصصی زمین آزمون (کارشناسی‌ارشد و دکتری زمین‌شناسی)، ارائه به‌صورت وقف عام در سایت زمین آزمون www.zaminazmoon.com
2داور علمی مقالات - مجله بین‌المللی ISI «Lithos»
3داور علمی مقالات - مجله بین‌المللی ISI «Journal of Mineralogy and Geochemistry»
4داور علمی مقالات - مجله بین‌المللی ISI «Mineralogy and Petrology»
5داور علمی مقالات - فصلنامه ISI «علوم زمین» سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
6داور علمی مقالات - مجله ISC «بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران» دانشگاه فردوسی مشهد
7داور علمی مقالات - مجله ISC «زمین‌شناسی اقتصادی» دانشگاه فردوسی مشهد
8داور علمی مقالات - فصلنامه علمی - پژوهشی «پترولوژی» دانشگاه اصفهان
9همکاری پژوهشی با دانشگاه کوچی «ژاپن»، دانشگاه کیپ‌تان «آفریقای جنوبی»، دانشگاه ویرجینیاتک «آمریکا»، دانشگاه تگزاس «آمریکا»
10رزومه علمی - https://orcid.org/0000-0001-9691-8964
11رزومه علمی - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56019098200
12دریافت رساله دکتری آقای دکتر رامین صمدی در سایت زمین آزمون - www.zaminazmoon.com
13دریافت پایان نامه کارشناسی ارشد آقای دکتر رامین صمدی در سایت زمین آزمون - www.zaminazmoon.com
14فلوشیپ فوق دکتری دانشگاه اصفهان (مطالعات کانی شناسی با همکاری دانشگاه های بین المللی)
15مطالعه منشأ و خاستگاه و ژنز گارنت آذرین و گارنت دگرگونی
16مطالعه منشأ و خاستگاه و ژنز میکا شامل بیوتیت و مسکوویت
17آلبوم تصاویر مشاهیر و مفاخر و نخبگان زمین شناسی ایران - https://photos.app.goo.gl/G1puwPA59gEdZp456
18آلبوم تصاویر پیشکسوتان زمین شناسی ایران - https://1drv.ms/u/s!AgaGfRSuywubcIpUewFxVcAA6XA?e=cnzvsd
تاریخ ایجاد رزومه: 8 اردیبهشت 1398 - تعداد مشاهده 2648 بار

نمودار سالانه مقالات رامین صمدی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با رامین صمدی

آدرس ایمیل:
شماره تلفن:
کشور: ایران استان: اصفهان شهر: اصفهان

به اشتراک گذاری صفحه رامین صمدی

علایق شخصی

  • کانی شناسی

کلیدواژه های مهم در مقالات رامین صمدی

پشتیبانی