اطلاعات کنفرانس

پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها

محل برگزاری: اصفهان
تاریخ برگزاری: 30 بهمن 1398
تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399
تعداد صفحات: 573
تعداد مقالات :63
نمایش مقالات: 36481
شناسه ملی این کنفرانس: CGCO05
نویسندگان مشارکت کننده: 184 پژوهشگر

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها

نتایج 1 تا 50 از مجموع 63