مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق

Journal of Computational Intelligence in Electrical Engineering

مجله سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق نشریه ای علمی است که از تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۹ از طریق تفاهم‌نامه با شش دانشگاه کاشان ، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی شاهرود، شیراز، خواجه نصیرالدین طوسی اقدام به دریافت مقاله نموده است. ازتاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ بر اساس نامه شماره ۲۲۹۲۴/۱۸/۳ کمیسیون نشریات این مجله با عنوان فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق به هر دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود .در این راستا نتایج علمی و پژوهشی محققین مهندسی برق در تمام گرایشهای تخصصی (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات و بیوالکتریک) که دارای ایده های جدید در زمینه های زیر باشند در این مجله مورد پذیرش قرار می گیرند.

- روش های کاربردی هوش محاسباتی

- روش های مختلف بهینه سازی در حل مسائل

- مباحث پیشرفته در شبکه های هوشمند

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات