آقای دکتر عباس کارگر

Dr. Abbas Kargar

دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400545)

35
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی