آقای دکتر امیر هاشمی

Dr. Amir Hashemi

استاد دانشگاه آزاد اصفهان

Researcher ID: (331941)

17
7
6
2
5
1
1
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب اندرکنش خاک و سازه (دانشگاه آزاد اصفهان) - 1402 - فارسی
 • کتاب تحلیلی زبان تخصصی اقتصاد (انتشارات بین المللی راه) - 1401 - انگلیسی
 • کتاب تحلیلی زبان تخصصی مدیریت بازاریابی (انتشارات بین المللی راه) - 1400 - انگلیسی
 • کتاب مدیریت فرا ملی و جهانی (پویش اندیشه) - 1400 - فارسی
 • کتاب تحلیلی زبان تخصصی مدیریت اجرایی (انتشارات بین المللی راه) - 1398 - انگلیسی
 • کتاب تحلیلی زبان تخصصی اقتصاد (راه) - 1397 - انگلیسی

سوابق استادی

 • استاد مدعو (1400-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارگروه کتابخوانی استان اصفهان (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در آموزشگاه کنکور هدفسازان، آرمان و ... (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در نظام مهندسی اصفهان (1399-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در شرکت مجری ساخت بناسازان (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه آزاد اصفهان (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • معلم برتر زبان انگلیسی (1400)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • گواهینامه FA_H_13 - دانشگاه تبریز (1401)