آقای دکتر یاسر رضاپور میر صالح

Dr. Yaser Rezapour mirsaleh

دانشیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298154)

35
61
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی