آقای دکتر توحید اخلاقی

Dr. Tohid Akhlaghi

دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178368)

77
8
1
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی