آنالیز برگشتی در آزمایشSASW با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,657

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_256

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

آزمایش آنالیز طیفی امواج سطحی SASW روش صحرایی غیرمخرب برای شناسایی و تعیین پروفیل سختی لایه های خاک و سیستم های چند لایه ای مشابه می باشد. نتایج حاصل از انجام آزمایش SASW در قالب منحنی پراکندگی تجربی قابل ارائه می باشد. منحنی پراکندگی بدست آمده از آزمایش به وسیله روش های برگردان برای تعیین پروفیل خاک در محل بکار برده می شود.در این مقاله از مدل های شبکه عصبی برای تخمین و تعیین پروفیل خاک استفاده شده است. شبکه های عصبی چند لایه با الگوریتم یادگیری انتشار برگشتی گزینه های مناسبی جهت انجام فرآیند معکوس سازی آزمایش SASW می باشند. تعدادی منحنی پراکندگی تئوریکی که با استفاده از روش ماتریس سختی دینامیکی دقیق بدست آمده اند برای آموزش شبکه عصبی بکار برده شده اند. به عبارت دیگر این منحنی های پراکندگی به همراه پروفیل های خاک مربوطه به عنوان داده های آموزشی ورودی به شبکه در نظر گرفته شده اند. این داده های ورودی با سه الگوریتم یادگیری شامل پس انتشار خطای بیشترین شیب، گرادیان مزدوج و مارکوآرت- لونبرگ به شبکه آموزش داده می شوند. مقایسه نتایج حاصل از این مطالعات با آزمایشهای انجام یافته بوسیله روشSASW نشان می دهد که این شبکه ها جواب های مناسبی جهت تعیین پروفیل خاک در محل ارائه می دهند.

نویسندگان

توحید اخلاقی

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

پیمان اصلاح

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه ارومیه