آقای دکتر محمدحسین امین فر

Dr. Mohamad Hossein Aminfar

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177453)

69
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی