آقای دکتر محمدتقی اعلمی

Dr. Mohamad Taghi Alami

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177452)

88
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی