ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدتقی اعلمی

Mohamad Taghi Alami

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177452)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمدتقی اعلمی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمدتقی اعلمی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رهاسازی رسوبات سدهای مخزنی بر مورفولوژی رودخانه پایین دست با استفاده از مدل GSTARS 3.0 (مطالعه موردی : رودخانه سفیدرود)هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل هیدرودینامیک جریان آب و رسوب در مطالعه فرسایش در پایاب مخازن سدها «مطالعه موردی رودخانه پایاب مخزن سد گتوند علیا»هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
3دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شبکه عصبی مصنوعی در آنالیز حساسیت تاثیر پارامترها بر بار معلق رسوب ( مطالعه موردی لیقوان چایسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
4دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل هیدرودینامیک جریان آب و رسوب در مطالعه فرسایش در پایاب مخازن سدها ( مطالعه موردی رودخانه پایاب مخزن سد گتوند علیا)سومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
5دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از یک نرون شرطی آستانه دمایی برای مدل سازی فرآیند بارش- رواناب در مناطقِ برفگیرسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
6دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی مدل تغییرات پروفیل سطوح جریان و بستر در کانالهای فرسایش پذیردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1385
7دریافت فایل PDF مقالهکاربرد و ارزیابی مدل GSTARS3 درشبیه سازی نحوه رسوب گذاری مخازن ( مطالعه موردی مخزن سد کارده )چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر احداث سازه های حفاظتی در مسیر رودخانه کوجنق با استفاده از مدلسازی درنرم افزارHEC-RASچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
9دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی بارش– رواناب حوضه سد شیخ بشارت با استفاده از «HEC-HMS»سومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
10دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی طراحی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی: شهر سرعینسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین پهنه سیلاب رودخانه آیدوغموش با استفاده از GISسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر احداث سد شهید مدنی(ونیار) بر مورفولوژی رودخانه پایین دستسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
13دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی حریم و بستر و تعیین کاربری اراضی (مطالعه موردی رودخانه قرنقو)سومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
14دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی - عصبی (ANFIS)سومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر احداث سد ونیار بر مورفولوژی رودخانه پایاب سد با استفاده از نرم افزار Gstars 3دومین همایش ملی سد سازی1388
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه توزیع رسوب درسطح مخزن سد یامچی ارد بیل به کمک نرم افزار و روشهای کاهش سطح و افزایش سطح و مقایسه نتایج بدست آمدهپنجمین کنگره ملی مهندسی عمران1389
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برنامه HEC4 وSPSS در تحلیل داده های گمشده جریان رودخانه (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرخه)اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی1389
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه نمایه های خشکسالی و پیش بینی آن با شاخصSPI به روش مدلسازی دو متغییره با شبکه عصبی- مصنوعیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
19دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی سیلاب با استفاده از سامانه اطلاعاتِ جغرافیائی (مطالعه موردی: گرگانرود)هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
20دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تغییرات پیاب سد شهید مدنی، با استفاده از نرم افزار HEC-RAS 4.0هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
21دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل HEC-GeoRAS در پهنه بندی سیلاب دشت رودخانه ایدوغموشهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر بر میزان بار رسوب معلق با استفاده از سیستم فازی - عصبی تطبیقینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی ابخوان دشت تبریز با استفاده از مدل کامپیوتری MODFLOWاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
24دریافت فایل PDF مقالهمدل بندی بیلان آبی سالانه حوضه نازلو چای به روش مدل 4 پارامتری abcd سالاسنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش رگرسیون خطی وشبکه عصبی در تحلیل آمار گمشده دبی (حوضه بالادست سد کرخه)نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خشکسالی سالهای اخیر برروی مشخصات کمی و کیفی اب زیرزمینی دشت میان دربند کرمانشاهاولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب1390
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر بر میزان بار رسوب معلقچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی دومعیاره شبکه توزیع آب به کمک الگوریتم ژنتیک و تئوری بازیها، مطالعه موردی شهر جدید سهندششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
29دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی سیستمهای مخازن چند منظوره با استفاده از شبیه سازی آنیلینگ (مطالعه موردی سد سفید رود)ششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان در کانال های دارای قوس 180 درجه با پهنای متغیرششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فراوانی سیل با توزیع آماری دو متغیرهپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
32دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی روشهای سیستم فازی - عصبی تطبیقی و شبکه بیزی درشبیه سازی روانابنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
33دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی انرژی مصرفی در سیستم انتقال آب دشت قره باغ ارومیهکنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی1391
34دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سیاست های بهره برداری و تخصیص آب سدایثار اهر با استفاده ازروش پویایی سیستمیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی هیدرولیکی طرح ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل ریاضی MIKE11 مطالعه موردی: زرینه رودیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی تأثیر احداث سد زیرزمینی مشنق تر خصوصیات آب زیرزمینییازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهتخمین رسوب معلق اهرچای با استفاده ازروشهای فراکاوشینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
38دریافت فایل PDF مقالهتخمین ریزمقیاس باررسوب معلق با استفاده ازمدل گسسته سازی قطعی غیرخطینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سازه پل و عملیات ساماندهی رودخانه درپارامترهای هیدرولیکی جریان به کمک مدل هیدرودینامیک MIKE11 مطالعه موردی زرینه رودنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
40دریافت فایل PDF مقالهارتقاءو بهینه سازی شبیه سازی بار رسوبی رودخانه قطور چای به کمک برنامه ریزی ژنتیکنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش توابع فازی دربراورد خشکسالی با استفاده ازشاخص RDI,SPI دراستان آذربایجان غربیاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
42دریافت فایل PDF مقالهبازسازی فضای حالت نوسانات روزانه تراز آب دریاچه ارومیهپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
43دریافت فایل PDF مقالهتخمین تبخیر ازسطح دریاچه ارومیه با استفاده ازمدل anfisپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
44دریافت فایل PDF مقالهریز مقیاس نمایی بارش حوضه آبریز صوفی چای براساس مدل مارکف پنهانهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
45دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی تقویت پیش بینی بار رسوبی با استفاده از روش های هوشمندمطالعه موردی: رودخانه قطورچایهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش توابع فازی دربرآوردخشکسالی استان آذربایجان غربیکنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران1392
47دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی روشهای فراکاوشی ANN و PSO در شبیه سازی رواناباولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک 1392
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی طرح کنترل سیلاب دررودخانه سیمینه رودبااستفاده ازمدل HEC-RASهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر توسعه شهر سنندج بر هیدروگراف سیل و حجم سیلاب با استفاده از مدل بارش_رواناب [1] SWMMپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش ناپارامتری اسپیرمنپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
51دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی بارش دشت اردبیل با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکست ناشی ازپدیده ایجادلوله Piping درسدهای خاکی مطالعه موردی: سدعلویان وسدآیدوغموشکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر تعبیه سکو در سازه پایه پل و نقش آن در کنترل آبشستگی پیرامون پایهکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
54دریافت فایل PDF مقالهاثرات کمی عوامل موثر در تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل پویایی سیستم هاکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تغییر اقلیم بر فرآیند بارش زیرحوضه رودخانه شهرچایی واقع در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SDSMهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی نتایج برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC درمحیط GISمطالعه موردی : حوضه آبریز سد سیلوهدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پارامترهای کیفی رودخانه آجی چای با استفاده از روش داده محورهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر توابع توزیع برازش مختلف در دقت محاسباتی شاخصSPI مطالعه موردی: براساس داده های بارش ایستگاه های باران سنجی و سینوپتیک استان اردبیلپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
59دریافت فایل PDF مقالهتحلیل چندفرکتالی نوسانات روندزدایی شده جریان رودخانه صوفیچایدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
60دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی و عددی هوای محبوس در جریان گذرای داخل لوله با هدف بررسی ذخیره ی انرژی به صورت هوای فشردهسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خصوصیات فیزیکی و خواص خمیری مصالح رسی در نشت و تغییر شکل سد سبلانسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های ساخت بتن سبک حاصل از خاکستر تحتانی زباله سوزهاکنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست1394
63دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان رودخانه زرینه رود با استفاده از مدل خود رگرسیونی میانگین متحرک(آریما)دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خرابی لرزهای سد بتنی دو قوسی با استفاده از روشالمان محدود توسعه یافته ومدل ترک چسبنده بتن (مطالعه موردی: سد کارونIII)پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
65دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت و ساز پایداراولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست1394
66دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیراولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست1394
67دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم مجموعه ذرات در بهرهبرداری بهینه از مخزن سد بوکان در زیرحوضه دریاچه اورمیه با لحاظ حقابه زیستمحیطیکنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه1395
68دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی نیمه توزیعی مدل بارش- رواناب ژیومورفولوژیکی در قالب بهینه سازی دو ایستگاههچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
69دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در سرریزهای استوانه ای در حالت جریان مستغرقاولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار1396
70دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر سیلاب رودخانه خیاوچای با تلفیق رویکرد سلسله مراتبی فازی و GISشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396

مقالات محمدتقی اعلمی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 94 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدتقی اعلمی

تماس با محمدتقی اعلمی


به اشتراک گذاری صفحه محمدتقی اعلمی

پشتیبانی