آقای دکتر بهمن فرهمند آذر

Dr. Bahman Farahmand Azar

دانشیار -دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186797)

77
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی