آقای سیامک طلعت اهری

Siamak Talaat Ahari

استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185134)

20
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی