آقای دکتر سیامک طلعت اهری

Dr. Siamak Talaat Ahari

استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185134)

20
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی