آقای دکتر ارژنگ صادقی

Dr. Arzhang Sadeghi

دانشیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181175)

44
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی