آقای دکتر احمد ملکی

Dr. Ahmad Maleki

استادیار دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (93535)

206
33
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی