آقای دکتر محمودرضا عبدی

Dr. Mahmoodreza Abdi

دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177611)

53
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی