آقای دکتر سید فرهاد موسوی

Dr. Sayedfarhad Mousavi

استاد منابع آب، دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315884)

112
129
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی