ارزیابی کارایی مدلهای کاهش و افزایش سطح در توزیع رسوب در مخازن نسبت به گذشت زمان

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,380

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_194_5385094803

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

سدها از مهمترین ابنی ه آبی هستندکه به منظور حفظ و بهره برداری منابع آب مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعات مسائل مختلف مربوط به سدها حائز اهمیت فراوان است و نتایج حاصل از این مطالعات موفقیت پروژه ها را افزایش می دهد.رسو بگذاری در مخازن سدها از جمله این مسائل است. در مطالعات سدسازی معمو ً لا مقدار رسو بگذاری و نحوه توزیع آن مورد توجه قرار میگیرد. نحوه توزیع رسوب، برای طراحان سدها، به منظور تعیین آستانه دریچه های عمقی، آبگیر وپناستا کها اهمیت فراوانی دارد. بعلاوه، در دوران بهر هبرداری از سدها، مدل هایی برای برآورد نحوه خش رسوب درمخزن ارایه شده که اغلب آنها بصورت مدلهای ریاضی تجربی هستند. در صورتی که سد ساخته شده باشد، می توان ازطریق عم قیابی دریاچه، تصویر کم و بیش صحیحی از نحوه نشست رسوبات به دست آورد؛ ولی برای مطالعه و طراحی سدهای احداث نشده، ناچارًا باید از روش های تجربی استفاده کرد.دو روش تجربی کاهش سطح ١ و افزایش سطح ٢ نسبت به سایر رو شها متداو لتر بوده و اغلب طراحان از این دو روش استفاده م یکنند. اساس و پایه انجام این دو روش، تعیین نوع تیپ مخزن م یباشد. در این تحقیق، در دو مرحله زمانی، مد لهای کاهش سطح و افزایش سطح ارزیابی شد هاند. مرحله اول، از هنگام بهر هبرداری از مخزن تا آخرین عملیات رسو بسنجی مخزن و مرحله دوم از هنگام آخرین رسوب سنجی تا هنگامی که مخزن کام ً لا ازرسوب پر م یگردد. در واقع در دوره دوم، عمر مفید مخزن پی شبینی شده است. نتایج حاکی از کاهش دقت نتایج مد لها نسبت به گذشت زمان م ینماید. به عبارت دیگر، کارایی این مد لها با افزایش مدتزمان بهره برداری از مخزن کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعید شعبانلو

دانشجوی دکتری، گرایش هیدرولوژی و منابع آب، علوم و تحقیقات

سیدفرهاد موسوی

استاد، گروه آبیاری دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

منوچهر حیدرپور

استادیار، گروه آبیاری دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • شعبانلو، س. 1379، رسوبگذاری در مخازن سدها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ...
  • ویتینگ، د. 1374، کاربرد تحلیل رگرسیونی (ترجمه: ابریشمی، ح.)، انتشارات ...
  • صمدی بروجنی، ح. و موسوی، ف. 1374، " رسوب‌گذاری درمخازن ...
  • Annandale, G. W. 1987. Reservoir S edimentation _ Development in ...
  • United States Bureau of Reclamation. 1962. «Revision of the procedure ...
  • نمایش کامل مراجع