آقای دکتر حسین صادقی نامقی

Dr. Hossein Sadeghi Nameghi

دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180602)

1
36
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی