آقای دکتر مهدی علیاری شوره دلی

Dr. Mahdi Aliyari-Shoorehdeli

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177087)

41
15
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی