آقای دکتر محمد تشنه لب

Dr. Mohammad Teshnehlab

استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185565)

149
30
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی