آقای دکتر عبدالنبی هاشمی

Dr. Abdolnabi Hashemi

Ph.D., Associate Professor, Petroleum University of Technology(PUT),Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474644)

50
11
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی