آقای دکتر محسن مسیحی

Dr. Mohsen Masihi

استاد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183791)

112
24
76
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی