آقای دکتر حسین رحیم پور بناب

Dr. Hossein Rahimpour Bonab

استاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309271)

74
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی