دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی

Applied Sedimentology

دوفصلنامه علمی- پژوهشی "رسوب شناسی کاربردی" نشریه ای است که مقاله های پژوهشی در زمینه های مختلف علم رسوب شناسی را به چاپ می رساند. این مجله در دو جلد (۱= بهار-تابستان و ۲= پاییز- زمستان) منتشر می گردد. و بر اساس رای جلسه مورخ ۹۳/۶/۱۹ به شماره نامه ۳/۱۸/۱۳۷۲۰۳ مورخ ۹۳/۷/۲۸ کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشریه رسوب­ شناسی کاربردی از شماره ۱، بهار و تابستان ۹۲ درجه علمی- پژوهشی اعطا گردید.

حوزه های تحت پوشش:

  • رسوب­ شناسی و سنگ­شناسی رسوبی
  • رخساره­ های رسوبی و محیط رسوبی
  • آلودگی­های زیست محیطی
  • ژئوشیمی رسوبی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات