آقای پروفسور محمدرضا غریب رضا

Prof. MohammadReza GharibReza

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (235651)

61
10
21
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی