آقای دکتر بهمن سلیمانی

Dr. Bahman Soleymani

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186946)

76
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی