ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدرضا کمالی

Mohammadreza Kamali

رئیس پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی صنعت نفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183117)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا کمالی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمدرضا کمالی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوبات اردویسین و سیلورین (سازند های سیاهو و سرچاهان) از نظر سنگ منشاءششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نشانه های زیستی ( Biomarkers ) در تشخیص منشأ موجودات تشکیل دهنده نفت، محیطهای رسوبی دیرینه و درجه پختگی رسوبات با استفاده از روش های گاز کروماتو گرافی - طیف سنجی جرمی ( GC-MC ) و GC-MS-MSاولین همایش انجمن زمین شناسی ایران1376
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعات رسوب شناسی و شناسایی انواع تخلخل در سازندهای بخش بالایی آسماری و غار میدان ابوذردومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1377
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانه های زیستی شاخص منشاء، پختگی ماده آلی و محیط رسوبی در رسوبات کرتاسه ایران مرکزی منطقه خور-بیابانک با استفاده از روش گاز کروماتوگرافی- طیف سنجی جرمیدومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1377
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت مخزنی سازند قمسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سازند شمشک (البرز مرکزی) بعنوان سنگ منشاء احتمالی نفت و گاز دریای خزرسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تعیین سنگ منشاء مولد نفت ناحیه سمیرم-درودزن با استفاده از فسیلهای مولکولیسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
8دریافت فایل PDF مقالهپدیده سیمانی شدن در ماسه سنگهای سازند شمشک در البرز شرقیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
9دریافت فایل PDF مقالهاثر پارامترهای مختلف بر انتقال کنده‌های حفاری در چاه‌های افقی و جهت‌دارششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت1385
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی دیاژنزی دولومیت های سازند لار در منطقه آبگرم قزویندهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بیومارکر ها در شناسایی منشا آلوده کننده های نفتی خلیج فارسدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
12دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی به منظور کسب اطلاعات از عملکرد مته حفارییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
13دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ژئوشیمیایی به منظورتعیین پنجره های نفت وگاززایی درناحیه دزفول فروافتادهیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد و رفتار رئولوژیکی پلیمرهای مختلف در حفاری افقییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
15دریافت فایل PDF مقالهطیف سنجی پرتو اورانیوم به منظور تعیین TOC سازندهای پابده وگورپی در یکی از میادین واقع درجنوب غرب ایرانیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
16دریافت فایل PDF مقالهطراحی سیال حائل برای عملیات سیمانکارییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
17دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی حرارتی بھ منظوربازسازی تاریخچھ تدفین رسوبات وتعیین عمق وزمان زایش ھیدروکربن درناحیھ فروافتادگی دزفول بااستفاده ازنرم افزار Pars Basin Modelerیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
18دریافت فایل PDF مقالهکاربرد لاگ انحراف سرعت در تشخیص نوع تخلخل و روند تراوایی مخزن آسماریبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
19دریافت فایل PDF مقالهواکنشهای خودانتشار یابنده و نقش آن در حفاظت از محیط زیستهمایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1387
20دریافت فایل PDF مقالهتعیین معیارها و ارایه مدل مکان یابی واحدهای صنعتی استخراج فلزات استراتژیک با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCDA) و فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)همایش ژئوماتیک 881388
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل مد لهای تلفیق در سامانه ی اطلاعات مکانی ( GIS)همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی1388
22دریافت فایل PDF مقالهطراحی مکانیزم و سیستم تست غیرمخرب جهت ارزیابی کامپوزیتهای با اشکال پیچیده بروش فراصوتیاولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1384
23دریافت فایل PDF مقالهتعیین تراوایی در یک مخزن کربناته بااستفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و سیستم های هوشمندبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
24دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل و تراوایی سازندهای کنگان ودالان با استفاده از روش‌های مختلفپنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست1389
25دریافت فایل PDF مقالهGeochemical Evaluation of oils and possible source rocks in oil fields located in the west margin of qatar - kazerun faultچهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1389
26دریافت فایل PDF مقالهInvestigating The Effect of SDS Surfactant and a biosurfactant-producing bacterium MR01, on IFT in Iranian Carbonate Reservoirsچهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1389
27دریافت فایل PDF مقالهApplication of velocity-deviation log to Reservoir Characterization of Asmari Formation in One of the Iranian Oil Fieldsچهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1389
28دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of Various factors on Relative Permeability Curves in a Low-Permeability Carbonate Reservoir of Iranچهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1389
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروفیزیکی بخش بالایی سازند جهرم (دمام) در میدان ابوذر،خلیج فارساولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
30دریافت فایل PDF مقالهمسیریابی بهینه خطوط لوله و تاسیسات مبتنی برارزیابی چندمعیاره مکانی و GISنخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات1390
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای سیستم تخلخل بااستفاده از روش آنالیز تصویر (ImageAnalysis) سازندجهرم در میدان موندپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
32دریافت فایل PDF مقالهتخمین تراوایی و تخلخل موثر و تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی در میدان نفتی مارونپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژئوشیمیائی سنگ های منشاء احتمالی منطقه گرگان و گنبد - حوضه رسوبی کپه داغ غربی با استفاده از روش پیرولیز راک اول و پتروگرافی آلیپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهرویکرد استانداردهای بین المللی بهقوانین و مقررات ملی و بین المللی مدیریت پسماندششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند1391
35دریافت فایل PDF مقالهکاربرد ی از مدل های برهمکنش مته و سنگ در تجزیه و تحلیل وتفسیر داده های حاصل از نمودارگیری گل میدان سروش و نوروزاولین کنگره ملی صنعت حفاری1387
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات یکی از مخازن نفتی ایران بر اساس داده های چاه آزماییدومین کنگره مهندسی نفت ایران1386
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروفیزیکی مخزن آسماری در بخش شرقی میدان نفتی ماروندومین کنگره مهندسی نفت ایران1386
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگیهای مخزنی و لیتولوژیکی سازند آسماری با استفاده ازنمودارهای پتروفیزیکی در یکی از میادین جنوب غرب ایراندومین کنگره مهندسی نفت ایران1386
39دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سنگ منشاهای گورپی و پابده درمیدان مشترک نفتی نصرت واقع درمرزآبی ایران با امارات با استفاده از روش نمودار کل کربن آلی به هیدروکربن های پیرولیزیاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و برخی زراعی ارقام ولاینهای جو در شرایط تنش شوریششمین همایش سراسری علوم پایه1386
41دریافت فایل PDF مقالهچینه نگاری سکانسی و فراِندهای دیاژنزی موثر بر سازند کنگان در میدان سلمانشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل هیدروکربوری سازند پابده در میدان نفتی نصرت واقع در جنوب شرق خلیج فارس با استفاده از پیرولیز راک ایول VIشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
43دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سه بعدی استاتیکی و کاربرد آن در حساسیت سنجی و آنالیز عدم قطعیت به روش زمینآماری (مطالعه موردی در یکی از مخازن جنوب ایران)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
44دریافت فایل PDF مقالهحساسیت سنجی و آنالیز عدم قطعیت زمین آماری مدل سه بعدی استاتیکیسی امین گردهمایی علوم زمین1390
45دریافت فایل PDF مقالهتلفیق اطلاعات حاصل ازمغزه و نمودارهای پتروفیزیکی و بررسی ویژگیهای سیستم تخلخل با استفاده ازروش آنالیز تصویر درسازند جهرم میدان موندسی امین گردهمایی علوم زمین1390
46دریافت فایل PDF مقالهتعیین واحدهای جریان هیدرولیکی براساس شاخص منطقه ای جریان fzi درمیدان نفتی مارونسی امین گردهمایی علوم زمین1390
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی آب و هوای قدیمه در طول سازند پابده (پالئوسن بالایی-الیگوسن) بر اساس توزیع کانیهای رسی در تاقدیس بنگستانپنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
48دریافت فایل PDF مقالهسنتز لاگ های پتروفیزیکی برای فواصل فاقد لاگ یا دارای ریختگی با استفاده ازتکنیک شبکه عصبی از طریق اطلاعات چاه های اطراف در میدان نفتی آزادگاندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
49دریافت فایل PDF مقالهمعماری هم سو با اقلیم و نقش آن در دستیابی به معماری پایدار (با تأکید بر اقلیم گرم و خشک)دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی1392
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری در ابنیه سنتی ایران (با تأکید بر اقلیم گرم و خشک)دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی1392
51دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر نرخ سرمایش در انجماد جهت دار آلیاژ یوتکتیک Al-1.8Fe روی رفتار خوردگی در محیط حاوی یون کلرایدچهاردهمین کنگره ملی خوردگی 1392
52دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل سازی حرارتی برای تعیین پنجره هیدروکربن زایی چاه کیش - 2 در جنوب شرقی خلیج فارس با استفاده از نرم افزار Pars Basin Modelerاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تخلخل گروه های سنگی مخازن کربناته دریکی ازمیادین نفت سنگینسومین کنگره ملی مهندسی نفت1390
54دریافت فایل PDF مقالهتخمین تراوایی مخزن کنگان واقع در میدان گازی کیش با استفاده از داده های پتروفیزیکیسومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی1393
55دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ای بر ویژگی های ژئوشیمیایی سنگ منشاء های احتمالی میدان نفتی سلمان در حوضه رسوبی خلیج فارساولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
56دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرایندرخنه گل حفاری به منظوربهبود تفسیرنمودارهای مقاومت ویژهپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
57دریافت فایل PDF مقالهتعیین رخساره های الکتریکی سازندسروک دریکی ازمیادین نفتی به روش MRGCهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
58دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سه بعدی استاتیکی تخلخل موثرسازندسروک دریکی ازمیادین نفتی جنوب غرب ایرانهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تشخیص نوع کانیهای رسی در لایه های مخزنی میدان پارس جنوبی با استفاده از نگار طیف سنج اشعه گاما NGS و پراش اشعه ایکسدومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1393
60دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرایندرخنه گل حفاری دریک چاه قائمدومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1393
61دریافت فایل PDF مقالهنقش رشته شهرسازی درجلوگیری ازتغییر اقلیم شهرهای بزرگ نمونه موردی شهراصفهانسومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار 1394
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت نفت زایی سازند کژدمی در شمال غرب خلیج فارس بر اساس داده های راک _اولسومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته1394
63دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل مدیریتبهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE شهروندیاولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین1394
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای پتروفیزیکی سازند سروک بالایی بااستفاده از نگارهای چاه پیمایی در یکی از میادین مرکزی خلیج فارسهمایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار1393
65دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژئوشیمیایی اینکلوزیون های نفتی میدان منصورینوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1394
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تطبیق شیوه نمط لونگینوس در اشعار حافظهمایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی1394
67دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژئوشیمیایی هیدروکربورهای مخازن آسماری و سروک میدان نفتی آبان (چاه آبان- 1) در ناحیه دزفول شمالیکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ماتریکس کانی بر سازند کژدمی در میدان نفتی بی بی حکیمهپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت1398
69دریافت فایل PDF مقالهبهسازی اتصالات تیر به ستون قاب فولادی با میراگرهای اصطکاکیششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398

مقالات محمدرضا کمالی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 260 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدرضا کمالی

تماس با محمدرضا کمالی


به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا کمالی

پشتیبانی