آقای دکتر جهانبخش دانشیان

Dr. Jahanbakhsh Daneshian

دانشیار، دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309272)

31
29
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی