بازسازی محیط دیرینه، چینه نگاری سنگی و سکانسی سازند آسماری در منطقه بندر عباس و شرق فارس ساحلی جنوب ایران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 805

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KMSU01_051

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394

چکیده مقاله:

در این مطالعه، سازند آسماری در ناحیه بندر عباس و فارس ساحلی و در دو برش تاقدیس انگور و غرب-شمال غرب شهر بندرعباس و تاقدیس گاوبست جنوب غرب شهرستان لار بررسی شده است. براساس مطالعات انجام شده، سازند آسماری متشکل از سنگ اهک و سنگ آهک دولومیتی به همراه تناوبی از مارن است و ضخامت آن در برش انگور و گاوبست به ترتیب 68 و 26 متر است. مرز زیرین این سازند ر برش انگور و توسط یک نا پیوستگی پیوسته نما بر روی سنگ آهک های کم عمق سازند جهرم قرار گرفته است. مرز بالایی آن با سازند گچساران نیز توسط یک افق خاک قدیمه شناسایی می شود. براساس مطالعات پتروگرافی بر روی سازند آسماری در برش های انگور و گاوبست، 7 رخساره شناسایی گردیده که در سه کمربند پهنه جزرو مدی ،لاگون و دریای باز نهشته شده است. نهشته های سازند آسماری در یک محیط دریایی از نوع رمپ کربناته با شیب یکنواخت تشکیل شده است و دو زیر محیط رمپ داخلی ورمپ میانی دران قابل تشخیص است. مطالعات چینه نگاری سکانسی نشان می دهد سازند آسماری در 2 سکانس رده سوم نهشته شده است. سکانس اول با یک مرز نوع دوم (SB2) شروع و با یک مرز نوع دو (SB2) خاتمه می یابد و سکانس دوم با یک مرز نوع دوم (SB2) شروع و با یک مرز نوع یک(SB1) به پایان می رسد. هر سکانس از دو سیستم تراکت، شامل دسته رخساره ای پیشرونده (TST) در قسمت تحتانی و دسته رخساره ای تراز بالای سطح آب دریا (HST) در بخش فوقانی تشکیل شده است.

نویسندگان

مهدی حسین زاده

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

سید علی معلمی

استادیار پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

جهانبخش دانشیان

دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی تهران، ایران