خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه صنعت نفت

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,511
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 150
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 3
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه صنعت نفت

تعیین پنجره ایمن وزن گل و مسیر بهینه حفاری سازند گدوان با استفاده از معیارهای شکست سنگ در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران نوشته مهران عزیززاده و محمد محمدنیاSynthesis of magnetic nanoparticles ZIF-۸ to immobilize in ionic liquid forthe adsorptive desulfurization of gas oil نوشته Ali Asghar Pasban و Ali Akbar MiranBeigiRemoval of Dibenzothiophene from model diesel oil by adsorptivedesulfurization using ZIF-۸ نوشته Ali Asghar Pasban و Ali Akbar MiranBeigiSynthesis of ETS-۱۰ and its modification نوشته Ensia Ganji BabakhanibPreparation of cobalt-based Fischer-Tropsch Synthesis نوشته Y Zamani و J Sadeghzadeh AhariStudy of the effect of Ag promoter over cobalt-based catalysts in COhydrogenation reaction نوشته Y Zamani و S.H. Yousefian divkolahi و A Sadeghi Nikou و B Moshtari و B HatamiNew Model for Estimating Water Absorption by Coating using Electrochemical Impedance Spectroscopic Evaluation نوشته اسمعیل اکبری نژادManagement of corrosion inhibitors in selected fields of the National Iranian Oil Company نوشته مریم حسینی علی آبادی و حسین رحیمی مفرد و مریم حسینی علی آبادیویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته آمارانت اصلاح شده با مخلوط آدیپیک اسید و استیک انیدرید نوشته Shirin Shokoohiویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته کینوا اصلاح شده با مخلوط آدیپیک اسید و استیک انهیدرید نوشته Shirin ShokoohiFabrication and Characterization of Polymer Blend Membranes for CO۲/CH۴ Separation نوشته Mahmoud Hemmati و Ghader KhanbabaeiInvestigation on Solubility of Hydrogen Sulfide in Molten Sulfur Using Iodometric Back Titration Method نوشته Faezeh tari و Marzieh Shekarriz و Saeed Zarrinpashne و Ahmad RuzbehaniImpact of Compressor Performance on the Flow Capacity of Gas Transmission Pipelines نوشته Mahdi Koolivand SalookiImpact of Different Parameters on the Hydraulic and Flow Capacity of Gas Transmission Pipelines نوشته Mahdi Koolivand_salooki و Mohammad Keshavarz BahadoriIntensification of Liquid Fuel Production Using Nano Fe Catalyst in GTL Process نوشته Mohammad Irani و Yahya ZamaniSkid-Mounted SMR Packages for LNG Production: Configuration Selection and Sensitivity Analysis نوشته Laleh Shirazi و Mehran Sarmad و Peyman Moein و Reza Hayati و Sanaz Anahidبهبود عملکرد یک نمونه فن کولر هوایی در پالایشگاه گاز نوشته محمد مزیدی شرف آبادیIsolation and Characterization of Indigenous Endotoxin-Forming Bacillus sp. with Insecticidal Activity from Northern Iranian Soil نوشته M. Zeinaliتاثیر شکل هندسی منافذ بر سرعت امواج لرزه ای در سنگ های کربناته مخازن هیدروکربوری نوشته Jafar Vali و Ezatollah Kazemzadeh و hesam Aloki Bakhtiari و Mohammad Reza Esfahaniبررسی عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی با استفاده از داده های لرزه ای در میدان نفتی شادگان نوشته Iraj Maddahie و Naser Keshavarz و Asghar Naderi و Mostafa Heidari و Sajjad Esmaeilpour

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشگاه صنعت نفت

تاکنون 1 کنفرانس توسط پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشگاه صنعت نفت به صورت زیر است: