آقای دکتر پیمان رضائی

Dr. Payman Rezaee

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (246539)

84
35
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی