آقای دکتر محمدرضا قاسمی

Dr. Moohammad Reza Ghassemi

استاد، پژوهشکده علوم زمین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181202)

55
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی