آقای دکتر محسن پورکرمانی

Dr. Mohsen Pourkermani

Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176473)

62
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی