ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محسن پورکرمانی

Mohsen Pour Kermani

استاد-دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176473)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محسن پورکرمانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه شهید بهشتی
هیات تحریریهدوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک
هیات تحریریهفصلنامه زمین شناسی مهندسی

مقالات محسن پورکرمانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهنقش گسل کره بس بر نفتگیرهای تاقدیسی منطقه قیرکنفرانس مهندسی معدن ایران1383
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل فعالیتهای نوزمین ساختی و لرزه زمین ساختی در شرق و شمال شرقی بهبهانششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختاری منطقه شرق ملایرششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
4دریافت فایل PDF مقالهدیاپیریسم نمک در طول سیستم گسلی منقارکششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
5دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گسل لرزه ای ماهدشت - جنوب کرج به عنوان یکی از سرچشمه های لرزه ای اصلی در غرب تهران و جنوب کرجدومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1377
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اهمیت مطالعات زمین شناسی در فعالیت های سد سازی با نگرشی ویژه بر سد مخزنی میرزای شیرازیدومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1377
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختاری گسل حلبسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختاری و لرزه زمین ساخت منطقه سهل آباد (جنوب شرق بیرجند)چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
9دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مقعیت تنشهای اصلی محلی بر اساس ویژگیهای دینامیکی گسلش در بخش جنوب خاوری چهارگوش تکابچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
10دریافت فایل PDF مقالهگسلهای عادی و شکستگی های کششی h00 در منطقه مکرانچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
11دریافت فایل PDF مقالهسامانه گسلی شمال سمنان - سرخه و نقش آن در تفکیک حوضههشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختاری زاگرس مرتفع در ناحیه کوهرنگدومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1385
13دریافت فایل PDF مقالهاثرات تکتونیک پویا در منطقه خرم آباددهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی چشم ههای لرز های و فعالیت لرز هزمی نساختی منطقه کوهرنگدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
15دریافت فایل PDF مقالهزمین ساخت جنبای پهنه گسلی کوهبنان در منطقه ده زوییه تا پابدنا : شاخص های ریخت شناختی و لرزه خیزینهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
16دریافت فایل PDF مقالهسن سنجی زمین لغزشها بر اساس شواهد بیولوژیکی ( مطالعه موردی ) جنوب شرقی استان لرستاننهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
17دریافت فایل PDF مقالهساز و کار و توان لرزه زایی گسل های پیرامون اسلامشهرسومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پاسخ زمین در شهر چابهار با استفاده از روش خطی معادلسومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گسل عرضی فیروزکوه بر تکامل زمین ساختی بخش شرقی البرز مرکزیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
20دریافت فایل PDF مقالهجنبه ها و تحولات ساختاری ناحیه جنوب غرب سیرجاننخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهگستره گسل شمال قزوین از دیدگاه زمین ساخت جنبانخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی لرزه ای تاقدیس های استان لرستاناولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی لرزه خیزی شهر خرم آباداولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهکاربردGIS در مطالعه گسل های استان لرستاناولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهبرآورد خطر زمین لرزه ای سد بایچه باغ، شمال غرب استان زنجاندومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب1390
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقدماتی زمین شناسی سد مخزنی الیگودرزدومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب1390
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تاثیر پذیری زمین لغزش به پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل ازشاخص Smfسی امین گردهمایی علوم زمین1390
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زمین ساختی و لرزهخیزی منطقه نازلو ارومیه، شمالغرب ایرانسی و یکمین همایش علوم زمین1391
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی ومقایسه پهنه های خطر حاصل از شاخص SL با نقشه تکتونیک فعال(مطالعه موردی:حوضه آبخیزکرج)سی و یکمین همایش علوم زمین1391
30دریافت فایل PDF مقالهشاخصهای مورفومتریک در شناسایی تکتونیک فعال افیولیتهای نواحی تربت حیدریه کاشمر با بهره گیری از روشهای سنجش از دوراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
31دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی مهندسی توده سنگ سد مخزنی ده جانی الیگودرزهفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختاری و پایداری شیب تکیه گاه های سد مخزنی ده جانی الیگودرزهفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
33دریافت فایل PDF مقالهبرآورد خطر زمینلرزه در گستره آبیک قزوینهفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سالانه و فصلی دریاچه جازموریان در سالهای 1972-2012میلادی با کمک تصاویر ماهواره ای و نرم افزار GISپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی1392
35دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایذداری تکیه گاه جناح چپ سد مخزنی البرز با استفاده از مدل سازی عددی،تحت بار انفجارهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری و ارائه راهکارهای نگهداری تونل دسترسی گلاب (تونل انتقال آز زاینده رود به کاشان)اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عملکرد گسل شمال تهران و راندگی پورکان وردیج برساختارهای زمین شناسی موجود در محدوده شمال تهرانهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زمین ریخت شناسی پهنه قم-ساوه، شمال باختری ایران مرکزیهمایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل فرار آب از تکیه گاه های سد کهیر(جنوب شرق ایران)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی1393
40دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مورفوتکتونیکی رودخانه چالوس به منظور آگاهی از وضعیت تکتونیک فعالکنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی1396
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت رونیز؛ غرب استهبان با استفاده از داده های ژیوفیزیکی سونداژ های قایم ( ژیوالکتریک )دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1396
42دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش ژیوالکتریک به منظور تعیین بهترین محل برای طراحی سد زیرزمین در دشت رونیزاولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396

مقالات محسن پورکرمانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 167 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محسن پورکرمانی

تماس با محسن پورکرمانی


به اشتراک گذاری صفحه محسن پورکرمانی

پشتیبانی