آقای دکتر سید احمد علوی

Dr. SeyedAhmad Alavi

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (469178)

44
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی