آقای دکتر مرتضی طالبیان

Dr. Morteza Talebian

سازمان زمین شناسی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181072)

15
25
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی