آقای دکتر منوچهر قرشی

Dr. Manoochehr Ghorashi

دانشیار، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309261)

25
40
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی