ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر ابراهیم غلامی

Dr. Ibrahim Gholami

دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307934)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی ابراهیم غلامی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

مقالات ابراهیم غلامی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین موقعیت محورهای استرین بر اساس مطالعات ساختاری در منطقه قائنششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ساختهای زمین شناسی و خصوصیات کانی شناسی مجموعه سنگی بر تشدید زمین لغزش در جنوب بیرجندششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
3دریافت فایل PDF مقالهارائه الگوی جنبشی و ارتباط آن را لرزه زمین ساخت منطقه قاین (با نگرشی ویژه به ناحیه جنوب غربی قاین)سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ژئودینامیکی ناحیه جنوب باختری قاینپنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
5دریافت فایل PDF مقالهآزبست در شرق ایران، خاستگاه و نحوه تشکیلچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی همخوانی بین الگوی جنبشی، لرزه زمین ساخت و نتایج حاصل از مطالعات ریخت زمینساختی منطقه جنوب غربی قاینچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مسبب و عناصر و ناشی از زمین لغزش در جنوب بیرجند (هاونان)چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه زمین شناسی و پتروگرافی اندیس های معدنی سرب و روی در منطقه سه چنگی - حوض رئیسهفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1382
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه زمین شناسی، مینرالوگرافی و پتروگرافی اندیس های معدنی Pb-Zn منطقه گرماب خوسف (جنوب غربی بیرجند)هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
10دریافت فایل PDF مقالهتغییرات استرین در راستای پهنه گسلی نوزاد- پرنگدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
11دریافت فایل PDF مقالهبرآورد نرخ گشتاور های لرزه ای، زمین شناسی و ژئودتیک در شرق ایرانپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده های ریخت زمین ساختی در قطعه گسلی اسفندیار (بخش شمالی گسل نایبند)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دگرشکلی در منطقه چهکند، بخش شمالی مجموعه افیولیتی بیرجند (خاور ایران)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های مورفوتکتونیکی در راستای پهنه گسلی دهنو (جنوب باختر بیرجند)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هندسی جنبشی چی ن خوردگ یهای منطقه چلونک (شما ل باختری بیرجند)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهتغییرات استرین و تاثیر آن بر توسعه رگه های کوارتزی در منطقه فورگ – خاور بیرجندچهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهنقش کنترل کننده های ساختاری برکانی سازی سرب و روی در منطقه اکتشافی نیگنان - بشرویهچهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهنقش کنترل کننده های ساختاری برکانی سازی در جنوب خاور سربیشهچهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت گسل شکرآب با استفاده از داده های ریخت زمینساختیششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هندسی-جنبشی چین خوردگی های منطقه آرک(شمال غرب بیرجند)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسهی مدل ساختاری با الگوی تجربی در پهنه گسلی دهنو (جنوب باختر بیرجند)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی چشمه های لرزه ای و فعالیت لرزه زمین ساختی در گستره شهرستان بشرویه (خاور ایران)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی شواهد ریخت زمین ساختی درپهنه گسلی سربیشه خاور ایرانسی امین گردهمایی علوم زمین1390
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جنبایی گسل نوغان بکمک شاخصهای ریخت زمین ساختی جنوب خاوری خوسفسی امین گردهمایی علوم زمین1390
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هندسی ناودیس معلق حامی شمال باختری بیرجندسی امین گردهمایی علوم زمین1390
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهاجرت پرتگاه های گسلی در پهنه شکرآب(شمال بیرجند)سی و یکمین همایش علوم زمین1391
27دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دوره بازگشت زلزله درگستره شهر اسدیه (خاورایران)پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
28دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه نسبت کوتاه شدگی در پهنه ی گوه ای شاه آباد (شمال خاوری بیرجند- خاور ایران)پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
29دریافت فایل PDF مقالهتحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در جنوب بیرجندپنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
30دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سازوکار گسل چهکند بر اساس رگه ها در جنوب بیرجندپنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هندسی و جنبشی چینخوردگی مرتبط با گسلش در اسفهرود (جنوب بیرجند)پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
32دریافت فایل PDF مقالهاثر جایگاه ساختاری در هندسه ناودیس زهاب در پهنه گسلی نهبندانبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی خطر زمین لرزه سد سیاهو به روش قطعی (خاور ایران)نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1394
34دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای لرزه ای و خطر زمین لرزه با استفاده از تحلیل آماری و GIS در منطقه حوض سفید (جنوب غرب سربیشه ،خراسان جنوبی)دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1395
35دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هندسی جنبشی و بررسی جهت برش در پهنه برشی گرانیت جنوب مشهددومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1395
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کمی و آماری خطر لرزه ای در منطقه حوض سفید (جنوب غرب شهرستان سربیشه)نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
37دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لرزه در گستره شهر سربیشه به روش درون یابی با استفاده از مدل کریجینگنهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
38دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لرزه سد سیاهو (خراسان جنوبی - خاور ایران)نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت قطعات پهنه ی گسلی پنورگ بر اساس شاخص های مورفونیکپنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی1396
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان تشکیل حوضه رسوبی لوتاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی1398
41دریافت فایل PDF مقالهتحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در منطقه اسفهرود – سورگ (جنوب بیرجند)اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین1397
42دریافت فایل PDF مقالهحرکات تکتىنیکی وفعالیت های رسوبی ونقش آن در شوریجه در روستای بقمچ (چناران)دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین1398
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زمین لغزش در محدوده روستای هاونان جنوب بیرجند، شرق ایرانکنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی1399

مقالات ابراهیم غلامی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مهاجرت پرتگاه های گسلی شکرآب، یکی از سرچشمه های لرزه زای شهر بیرجندفصلنامه زمین ساخت1394
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل یافته های مقدماتی پارینه لرزه شناسی و لرزه زمین ساختی گسل قلعه سرخ، خاور ایرانفصلنامه زمین ساخت1394
3دریافت فایل PDF مقالهچین خوردگی واحدهای نئوژن؛ شاهدی بر تکتونیک فعال در شمال غرب بیرجنددوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی1397
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات دگرشکلی در پهنه ای گوه ای شاه آباد (شمال خاوری بیرجند)دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی1391
5دریافت فایل PDF مقالهنقش رژیم تکتونیکی ترافشارشی در شکل گیری منطقه بی بی مریم در بخش شمالی زمیندرزسیستان، شرق ایرانفصلنامه زمین ساخت1397
6دریافت فایل PDF مقالهبازسازی مراحل اعمال تنش دیرین درکوه های شکراب واقع درزون زمین درز سیستانفصلنامه زمین ساخت1398
7دریافت فایل PDF مقالهمنطق فازی و زاویه سنجی بهعنوان ابزارهایی در معنادار کردن دادههای ورودی در مدلسازی رگههای معدنی: مطالعهی موردی از معدن کوه سفید، خراسان جنوبی مدلسازی رگههای معدن منیزیت کوه سفید خراسان جنوبی با استفاده از منطق فازی و زاویه سنجی"فصلنامه زمین ساخت1399
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل زمین ساخت فعال پهنه گسلی چاهک (شمال باختری بیرجند- خاور ایران)فصلنامه زمین ساخت1399
9دریافت فایل PDF مقالهزمین ساخت پویا و شواهد تغییرآهنگ لغزش راست بر در امتداد گسل گیلاتو-سیه چشمه-خویفصلنامه کواترنری ایران1397
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پویایی گسل شکرآب (شمال بیرجند) بر مبنای شاخص های ریخت زمین ساختیفصلنامه پژوهش های دانش زمین1392
11دریافت فایل PDF مقالهشواهد ساختاری و دما– زمان سنجی درجه حرارت پایین از الگوی تکوین پیوستگاه رشته-کوههای بزقوش- چهل نور(شمال باختر ایران)فصلنامه علوم زمین1400
تاریخ ایجاد رزومه: 26 آبان 1400 - تعداد مشاهده 40 بار

نمودار سالانه مقالات ابراهیم غلامی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با ابراهیم غلامی

استان: خراسان جنوبی شهر: بیرجند

به اشتراک گذاری صفحه ابراهیم غلامی

کلیدواژه های مهم در مقالات ابراهیم غلامی

پشتیبانی