آقای دکتر محمد نخعی

Dr. Mohammad Nakhaei

استاد، دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176478)

102
46
3
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی