آقای دکتر اصغر اصغری مقدم

Dr. Asghar AsghariMoghaddam

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292217)

116
75
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی