آقای دکتر صادق طریق ازلی

Dr. Sadegh Tarigh Azali

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور رهساز طرح

Researcher ID: (12706)

22
6
2
1
9
1
14

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب هیدروژئولوژی تونل در محیط‌های سنگی (جنگل) - 1400 - فارسی
 • کتاب راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونل‌سازی مکانیزه شهری (س) - 1394 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در دانشگاه آزاد بندرعباس (1392-1393)
 • سابقه تدریس در تدریس زمین شناسی مهندسی برای کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد تهران (1393-1393)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر مهندسی پروژه های تونلسازی (تونل شرقی-غربی خط7، بزرگراه شهید شوشتری، تونل انتقال آب بازی دراز و ...) (1389-1394)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر بخش نظارت کارگاهی، کنترل کیفی و مهندسی حین ساخت مهندسین مشاور (تونل شرقی-غربی خط7 مترو تهران، تونل انتقال آب کرمان، تونل انتقال آب بازی دراز،مترو قم، تونل امامزاده هاشم و ...) (1392-1394)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس مطالعات پایه مهنسین مشاور در پروژه های زیرزمینی و پایداری شیب (1387-1389)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس نظارت کارگاهی و مهندسی حین ساخت مهندسین مشاور در تونل مکانیزه (تحلیل عملکرد TBM) (1385-1387)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس مهندسین مشاور در پروژه های پایدارسازی شیب های سنگی، سدسازی و تونلسازی (1381-1385)
 • سابقه کار صنعتی در مجری خط6 مترو تهران - شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) (1394-1398)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر عامل مهندسین مشاور رهساز طرح (1398-1398)

جوایز و افتخارات

 • راهیابی خـط 6 متـروی تهـران متـروی تهـران (برای نخستین بار در کشور) به فینال رقابتهای 2017 Awards ITA - انتخاب از بـین 65 ابر پـروژه در سـطح جهـان در بخـش مگـاپروژه، برگزارشده توسط انجمن بین المللی تونل (2017)