بررسی عوامل سنگ شناسی مؤثر در میزان سایندگی کانی ها به کمک دستگاه LCPC

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,127

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEG-8-2_001

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393

چکیده مقاله:

یکی از آزمایش هایی که برای بررسی خصوصیات سایندگی دانه های خاک استفاده می شود، آزمایش LCPC است. دستگاه آزمایش LCPC برای اندازه گیری سایش ذرات در حد پبل های ریز (6/3-4 ملیمتر) طراحی شده است. در این پژوهش برای بررسی تأثیر عوامل سنگ شناسی در مقدار سایش کانی ها، تعدادی از مهم ترین کانی های ساینده از نقاط مختلف ایران جمع آوری شده است. در ابتدا مقادیر سایش و شکنندگی این کانی ها مطابق با سه استاندارد AFNOR P 18-553، AFNOR P 18-579 و AFNOR P 18-560 که به ترتیب مربوط به مراحل آماده سازی نمونه برای آزمایش، روش آزمایش و آنالیز اندازه دانه ها به کمک الک های آزمایشگاهی است، اندازه گیری شده است. در ادامه تأثیر عوامل سنگ شناسی مؤثر بر میزان سایش نمونه که شامل پنج پارامتر زاویه داری، درجه اشباع محیط، شکل، اندازه و پتروگرافی دانه ها است بررسی شده است. میزان اثرگذاری این عوامل بر سایندگی نمونه بر اساس استاندارد NF ISO 5725 که مربوط به کاربرد آمار، دقت روش آزمون، تعیین تکرار پذیری و قابلیت تولید مجدد روشی استاندارد با آزمایش های درون آزمایشگاهی )بر پایه شاخص طبقه بندی X06-041) است، بررسی شده است. در انتها پس از کسب اطمینان از تأثیر معنی دار این عوامل بر سایش کانی ها، با استفاده نرم افزار SPSS میزان سایندگی برای انواع کانی های با سختی کم تر از هفت در مقیاس موس پیش بینی شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

آرش هاشم نژاد

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی مهندسی.

محمد غفوری

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی مهندسی

غلامرضا لشکری پور

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی مهندسی

صادق طریق ازلی

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی مهندسی