آقای دکتر هاشم هاشم نژاد

Dr. Hashem HashemNejad

دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372349)

16
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی