بررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاه LCPC

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,146

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI16_306

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1391

چکیده مقاله:

سایندگی معمولا ویژگی زمین بوده که ممکن است سبب سایش و خوردگی ابزار و قطعات ماشین های حفاری گردد. این پدیده باعث کاهش قابل توجه در راندمان فرآیند حفاری میشود. در پروژه هایی که پتانسیل سایندگی دارند، بررسی ها و مطالعات اولیه مناسب از مناقشه ها و اختلاف نظر های بعدی جلوگیری خواهد کرد، از اینرو تا کنون روشهای زیادی برای آزمایش سایندگی خاک در بخش حفاری های زیر زمینی توسط محققین ارائه شده است، اما از یک سو بدلیل پیچیدگی های موجود و از دیگر سو بدلیل عدم استفاده از یک چهار چوب درست مطالعات ژئوتکنیکی و زمین شناختی پیش بینی مقادیر واقعی سایش خاک دچار مشکلات عدیده ای بوده است. یکی از آزمایشهایی که برای بررسی خصوصیات سایندگی خاک استفاده میشود، آزمایش LCPC میباشد. در این آزمایش ذرات خاک با دانه بندی 4 تا 6/3 میلی متر تحت آزمایش قرار میگیرند. در این مقاله سعی شده است اثرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات بر روی نتایج حاصل از آزمایش LCPC مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر معنی دار این پارامتر ها بر روی نتایج آزمایش LCPC می باشد.

نویسندگان

هاشم هاشم نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

محمد غفوری

استاد زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

غلامرضا لشکری پور

استاد زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

صادق طریق ازلی

دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد