مقایسه نتایج روش های تحلیلی و عددی با مقادیر واقعی فشار جبهه کار ناهمگن در حفاری با ماشین EPB TBM (مطالعه موردی : خط 7 متروی تهران ، قطعه شرقی، غربی)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,220

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI16_301

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1391

چکیده مقاله:

پایداری جبهه کار تونل یک فاکتور بنیادی درانتخاب روش برای حفاری یک تونل د رزمین هار نرم مناطق شهری می باشد. هنگام استفاده از TBM، ارزیابی فشار پایداری جبهه کار یکی از مولفه های حیاتی در ه ردو فاز طراحی و ساخت میباشد. د رعملکرد کنونی، شیوه های مفتلف اغلب برای ارزیابی شرایط پایداری جبهه کر و تعین فشار مورد نیاز نگهداری آن ، به کار گرفته می شود. در خاک های لایه ای، ناهمگنی یا مرزهای لایه ها می توانند تاثیر مهمی بر روی پایداری جبهه کار تنل داشته باشد و در چنین شرایطی محاسبات قابل اطمینانی برای حداقل فشار نگهداری جهت تضمین عدم اختلال در حفاری، لازم است. در چنین محیط پیچیده از لحاظ ژئوتکنیکی، رفتار کلی خاک به طور محلی توسط مرزهای افقس سخت یا احتمالا بیشتر کنترل می شود که روش LEM (3D) نسبت به روش تحلیل حد تنش، انطباق بهتری را با شرایط تعادل واقعی دارد. لذا در این مقاله سعی شده با ارائه یک روش تحلیل بر اساس تعادل حدی نیروها و با استفاده از معادلات تحلیل حدی که تا کنون بر اساس روش تعادل گوه و توسط محققین مختلف پیشنهاد شده، میزان فشار نگهدارنده در شرایط جبهه کار ناهمگن محاسبه شود و صحت نتایج آن با نتایج عددی و مقادیر واقعی ماشین مقایسه گردد. نتایج محاسبات انجام شده حاکی از انطباق مناسب بین مقادیر تحلیلی، عددی و مقادیر فشار واقعی ثبت شده توسط سلول های فشار سنج ماشین می باشد.