آقای مصطفی شریف زاده

Mostafa Sharif Zadeh

دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176244)

83
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی