ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مصطفی شریف زاده

Mostafa Sharif Zadeh

دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176244)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مصطفی شریف زاده در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات مصطفی شریف زاده در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مچاله شوندگی در برآورد بار وارده بر سیستم نگهدارنده – مطالعه موردی تونل گلابهفتمین کنفرانس تونل ایران1385
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هیدرولیکی - هیدرومکانیکی توده سنگ اطراف تونل با استفاده از روش المان مجزاهفتمین کنفرانس تونل ایران1385
3دریافت فایل PDF مقالهاجرای تونل بروش مکانیزه با استفاده از TBM در توده سنگهای ضعیف (مطالعه موردی گیر کردن و توقف دستگاه TBM در تونل انتقال آب قمرود)هفتمین کنفرانس تونل ایران1385
4دریافت فایل PDF مقالهانتخاب ماشین تونلزنی تمام مقطع در سنگ بر اساس کاهش مخاطرات ژئوتکنیکیهفتمین کنفرانس تونل ایران1385
5دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدیریت ریسک در قراردادهای پروژه های زیرزمینیدومین همایش منطقه ای مهندسی معدن1385
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ریسک برای تعیین الگوی نگهداری- مطالعه موردی : تونل تالونسومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1386
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی تاثیر سختی عمودی و برشی درز بر دبی آب ورودی به تونلسومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی سه بعدی تغییرات توامان تنش – نفوذپذیری در توده سنگسومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی سه بعدی اثر فاصله داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه TBMسومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1386
10دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زونهای گسلی و خرد شده بر توقف دستگاه TBM درتونل انتقال آب قمرودسومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1386
11دریافت فایل PDF مقالهتخمین امتداد بهینه حفاری چاه نفت با استفاده از روش عددی در مخزن کوپالسومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1386
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشکلات حفاظت خطوط موازی در یک نمونه عملی و انتخاب روش مناسب حفاظتی جهت آنبیست و دومین کنفرانس بین المللی برق1386
13دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عملکرد سیستم نگهداری مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در شرایط اشباع به کمک مدلسازی عددیدومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی1387
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیلعد دیتا ثیرتغییر باز شدگی درز، برتغییرات فشار دوغاب با ویسکوزیته متغیرششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن1386
15دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه خازن سری انواع سیم پیچی های دیسکی در ترانسفورماتورنهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق1385
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل بازکننده معادن زیرزمینی بوکسیت جاجرمدومین کنفرانس مهندسی معدن ایران1387
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقطه ای در تحلیل ریسک برای انتخاب سیستم نگهداری تونل تالوندومین کنفرانس مهندسی معدن ایران1387
18دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و طبقه بندی مخاطرات ناشی از ورود آب به درون تونل سبزکوهششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1388
19دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رفتار پیچیده سطح آب زیرزمینی و جریان آب ورودی به مغارهای سیاه بیشهششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1388
20دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تراوایی مغارهای طرح تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه با استفاده از مفهوم شبکه شکستگی مجزاششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1388
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری تونل شماره 2 انحراف آب سد صفا با مقایسه نتایج حاصل از روش های عددی و تجربیدومین همایش ملی سد سازی1388
22دریافت فایل PDF مقالهمروری انتقادی بر معادلات تحلیلی حاکم بر جریان آب زیرزمینی به درون تونل های حفر شده در سنگاولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
23دریافت فایل PDF مقالهالگوی بهینه اکتشاف منابع آب زیرزمینی با رویکرد ساختار شکست کار پروژهاولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی متدلوژی های کارآمد در تعیین ساختار شکست کار (WBS) پروژه های تونل سازیهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عبور تونل های دوقلو از زیرگذر زند با استفاده از روش سختی نسبی- خط یک متروی شیرازچهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهرده بندی مهندسی توده سنگهای مسیر تونل اکتشافی تالون و طراحی سیستم نگهداری مناسب درقطعات مختلفی از پیشروی تونل به کمک روشهای RMR و Qاولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران1389
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی پدیده جکینگ هیدرولیکی در تونل های تحت فشار با استفاده از روش عددی المان های مجزاششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
28دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ برروی جابجایی های ناشی از حفاری تونل هانهمین همایش ملی تونل1390
29دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شکسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظمنهمین همایش ملی تونل1390
30دریافت فایل PDF مقالهطراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگارینهمین همایش ملی تونل1390
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر هندسه و وزن ساختمان برنشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزاء محدود - مطالعه موردی پروژه تونل نیایشنهمین همایش ملی تونل1390
32دریافت فایل PDF مقالهچالشهای زمین شناسی مهندسی برای تونلهای سنگی در ایراننهمین همایش ملی تونل1390
33دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری چاه نفت سازند آسماری مخزن کوپالدومین کنگره مهندسی نفت ایران1386
34دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی جریان سیال درمحیط سنگی ناپیوسته برای میدان نزدیکهمایش ملی جریان و آلودگی آب1391
35دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ناپایداری ولتاژ با استفاده از تحلیل QSS و تحلیل حساسیتبیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق1391
36دریافت فایل PDF مقالهقابلیت اطمینان سیستم پایداری تونل زیرزمینی برای حالتهای شکست چندگانهنهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
37دریافت فایل PDF مقالهتخمین مقاومت فشاری تک محوره ماسه سنگ از خصوصیات بافتی آن با استفاده از شبکه عصبیاولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نشست سطح زمین و شرایط پایداری تونل های دوقلوی مترو با توجه به عرض پایه بین تونل هاهفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالهذخیره سازی سوخت های فسیلی و پیشنهادالگوی سیستم نگهداری درمخازن زیرزمینی ازدیدگاه پدافندغیرعاملششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل1392
40دریافت فایل PDF مقالهپیش‌گیری از ناپایداری ولتاژ با استفاده از حساسیت و شبیه‌سازی های متوالیبیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق1392
41دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رفتار ترموهیدرولیکی سنگ نمک جهت دفن زباله‌های هسته‌اینهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران1392
42دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پارامتر نسبت ارتفاع به عرض سازه بر اندرکنش تونل و سازههای سطحی با استفاده از روش عددی اجزاء محدود مطالعه موردی پروژه تونل نیایشکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپارامتر نسبت ارتفاع به عرض سازه براندرکنش تونل و سازه های سطحی بااستفاده ازروش عددی اجزاء محدود مطالعه موردی پروژه تونل نیایشکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
44دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری چاه انتقال آب سد صفا با مقایسه نتایج حاصل از روش های عددی FLAC3D و FLAC2D) و تجربیکنگره بین المللی معدن1389
45دریافت فایل PDF مقالهتوسعه کد محاسباتی FNETF با هدف شبیه سازی سیستم حصار هیدرولیکی و نشت هیدروکربن درمغارهای ذخیره سازی بدون پوششاولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز1393
46دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینیسومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1392
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پارامترهای اپراتوری بر میزان مصرف ابزار برشی در قطعه شمالی-جنوبی خط 7 متروی تهرانپنجمین کنفرانس مهندسی معدن1393
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر حضور سازه های مجاور بر سازه تحت تاثیر در اندرکنش تونل وسازه های سطحی با استفاده از روش عددی اجزاء محدود(مطالعه موردی پروژه تونل نیایش)پنجمین کنفرانس مهندسی معدن1393
49دریافت فایل PDF مقالهچالش های تونل سازی مکانیزه در ایرانپنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1393
50دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی نشست هیدروکربن از مغارهای ذخیره سازی بدون پوشش با استفاده از مفهوم شبکه شکستگی مجزاپنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1393
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پارامتر نسبت فاصله مرکز ثقل سازه از محور تونل به قطر تونل بر اندرکنش تونل و سازه های سطحی با استفاده از روش عددی اجزاء محدود (مطالعه موردی پروژه تونل نیایش)پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1393
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی در معادن زغالسنگ زیرزمینی اتاق و پایه مطالعه موردی: معدن مرکزی زغالسنگ طبسدومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران1393
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی جابه جایی القایی ناشی از حفر تونل در محیط شهری با تأکید بر مدلهای رفتاری خاکاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
54دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مهندسی پتانسیل ناپایداری پرتال یک تونل شهری با استفاده از ابزارهای مختلفاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
55دریافت فایل PDF مقالهکاربرد انفیس مبتنی بر خوشه بندی کاهشی در مدل سازی پارامترهای مهندسی سنگاولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی1393
56دریافت فایل PDF مقالهنقش مدل رفتاری در پیش بینی جابجایی ناشی از حفر تونل در محیط شهریسومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران1393
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پارامترهای اجرایی ماشینEPB-TBM بر عمر ابزارهای حفاری،خط 7 متروی تهراندومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران1394
58دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مدل رفتاری مناسب برای مدلسازی نشست ناشی از حفر تونل در محیط شهری با استفاده از نتایج رفتارسنجیدومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران1394
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تابع توزیع طول، ثابت فیشر و زاویه داری ناپیوستگی ها برروی اتصال موثر شبکه شکستگی گسستهدومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت1395
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پارامترهای اجرایی ماشین EPB-TBM بر عمر ابزارهای حفاری، خط 7 متروی تهرانسومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران1396
61دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مدل رفتاری مناسب برای مدل سازی نشست ناشی از حفر تونل در محیط شهری با استفاده از نتایج رفتارسنجیسومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران1396

مقالات مصطفی شریف زاده در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 4 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مصطفی شریف زاده

تماس با مصطفی شریف زاده

شماره تلفن: 021- 64542952

به اشتراک گذاری صفحه مصطفی شریف زاده

پشتیبانی