ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای جعفر حسن پور

Jafar Hasanpour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177981)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی جعفر حسن پور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات جعفر حسن پور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری دامنه مجاور تونل 105 راه آهن لرستانپنجمین کنفرانس تونل ایران1380
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری و بررسی راهکارهای تثبیت سطح شیبدار سنگی مشرف بر تونل 72 را آهن لرستاندومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1383
3دریافت فایل PDF مقالهتخمین جریان آب ورودی به تونل با استفاده از تست های فشار آب (مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود)ششمین کنفرانس تونل ایران1382
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پارامترهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی بر راندمان رودهدرششمین کنفرانس تونل ایران1382
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی منابع قرضه سنگی در نوار ساحلی خلیج فارسچهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی1379
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اعتبار روشهای مختلف تخمین جریان آب ورودی به تونل های سنگی (مطالعه موردی تونل قمرود)هفتمین کنفرانس تونل ایران1385
7دریافت فایل PDF مقالهطراحی دیواره های معادن روباز با در نظر گرفت بارهای دینامیکی توسط نرم افزار RSSA-WFAاولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1380
8دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه جابجایی های لرزه ای ایجاد شده در شیبهای سنگی توسط نرم افزار کامپیوتری R.S.S.Aدومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن1376
9دریافت فایل PDF مقالهتخمین آب ورودی به تونل با استفاده از نتایج آزمایش لوژن (مطالعه موردی; تونل انتقال آب از سد امیرکبیر به تصفیه خانه شماره ٦ تهران)دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی جنبه های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی احداث نیروگاه های برق آبی کوچکاولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور1382
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی هجوم آب و نشت گاز به داخل تونل تاقدیس اسیربیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
12دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تفاضل محدود نفوذ جریان آب زیرزمینی به قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت مترو تهران و مقایسه نتایج با روشهای تحلیلیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهنقش مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک درتونلسازی مکانیزه در شرایط دشوار زمین شناسینهمین همایش ملی تونل1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب دیدگی شیمیایی الیفا پشم قالی نژاد سنجابی براثر عملیات دباغیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران1381
15دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای ژئوتکنیکی و زمینشناسی مهندسی آبرفت تهران در محدوده تونل راه آهن تهران- تبریزشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهتخمین پارامترهای مقاومت برشی در کلریت شیست های معدن گلگهر با استفاده از روشهای تحلیل برگشتی و مقایسه نتایج آن با روشهای تجربیشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی مخاطرات زمین شناسی آبرفت های مسیر خط A متروی قمشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوع TBM مناسب برای خط A متروی قم بر اساس شرایط زمینشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی سایندگی خاکهای مسیر خطA متروی قمسی امین گردهمایی علوم زمین1390
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی خطرگل گرفتگی مسیر خط A متروی قمسی امین گردهمایی علوم زمین1390
21دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی حفرپذیری توده سنگها در تونلسازی به روش مکانیزههفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژئومکانیکی توده سنگ های سازند شمشکهشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل زمین شناسی مهندسی ریزشتونل سنتی خط A متروی قمهشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
24دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد ضریبسایندگی و ضریبقابلیتشکنندگی برای بخشی از آبرفتهای جنوب شرق تهران به کمکآزمونLCPCهشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
25دریافت فایل PDF مقالهشبکه های اجتماعی مجازی درپدافندغیرعاملششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل های مترو با استفاده از EPB TBM به روش های تجربی و آماریاولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه و تصحیح مدل هیا رایج در پیش بینی عملکرد ماشین با استفاده از داده های واقعی در قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرساولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان ساخت مغارهای سنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی نفت خام در سازند آسماری در ناحیه زاگرس از دیدگاه زمین شناسی مهندسیاولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی گنبدهای نمکی جنوب ایران از دیدگاه امکان ذخیره سازی نفت و گازاولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط میان سیستم های طبقه بندی رایج با پارامترهای مدل پیش بینی عملکرد NTNUپنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عملکرد TBM با اسنفاده از مدل های تجربی جدید در قطعه دوم تونل امام زاده هاشمپنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین فشار سینه کار با استفاده از روش های تحلیلیو تجربی در روش EPB (مطالعه موردی: متروی قم)پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای زمین شناسی مهندسی تونل انتقال آب چمشیر با تاکید بر مخاطرات زمین شناسی حین اجرااولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد قوچماولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
35دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش های تحلیلی برای تخمین دبی آب ورودی به تونل های واقع در قطعه دوم آزاد راه تهران شمالاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری زمین لغزش روستای سنگک بخش نوبران ساوهاولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1378
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر احاطه کننده ی خرده ذرات در مقاومت به دست آمده از آزمایش نفوذ برای تخمین UCSاولین کنفرانس ژئومکانیک نفت1394
38دریافت فایل PDF مقالهتکامل دیاپیرهای نمکی دشتی و دارنگ و ارتباط آنها با چین خوردگی زاگرس (جنوب شرق بوشهر، ایران)هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین عملکرد ماشین حفاری TBM و کیفیت توده سنگ، مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج قطعه 2هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهسنجش اعتبار دو مدل رایج در پیش بینی عملکرد ماشینهای حفر تونل(QTBM و NTNU) بر اساس اطلاعات واقعی عملکرد ماشین در قطعه دوم تونل انتقال آب کرجهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عملیات تزریق سد بختیاریسومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان نشت در پی سد بختیاری و پیشنهاد طرح آب بندی با توجه به خصوصیات زمین شناسی مهندسیسومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
43دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت دستگاه جدایش مخروط به منظور بررسی چسبناکی رس به سطح فلزدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
44دریافت فایل PDF مقالهانتخاب اولیه ساختگاه های مناسب برای احداث مغاره های سنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی گاز و نفت خام در توده های پلوتونیکی ایران به کمک GISنهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی اثر کاربرد فومهای ضد سایش بر سایندگی مصالح زمین شناسی در حفاری با ماشینهای تونلبرینهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تزریق فوم و پلیمر بر رفتار چسبندگی خاک در حفاری مکانیزم زمینهای نرم به منظور مقابله با پدیده گل گرفتگینهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
47دریافت فایل PDF مقالهتخمین مقاومت فشاری تک محوری UCS شیلها با استفاده از آزمایش نفوذنهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خاکستر بادی بر خصوصیات تورمی خاک رس سولفاته تثبیت شده با آهکنهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
49دریافت فایل PDF مقالهمزایای تونلهای بلند در احداث قطعه دوم آزادراه تهران شمالدومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران1394
50دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی عملکرد TBM و میزان مصرف دیسک کاترها در تونل انتقال آببازی درازدومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران1394
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تزریق غلظتهای مختلف فوم محلول در آب بر سایندگی خاک در حفاری زمینهای نرمدومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران1394
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی مخاطرات احداث قطعه دوم تونل امام زاده هاشم از دیدگاه مکانیک سنگیدومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران1394
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سه نوع ماده احاطه کننده (رزین اپوکسی، رزین پلیاستر و چسب سنگ) بر نیروی انتقال بحرانی خرده های سنگی در آزمایش نفوذدومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت1395
54دریافت فایل PDF مقالهانتخاب ماشین مناسب برای حفاری قطعه دوم تونل امامزاده هاشم از دیدگاه زمین شناسی مهندسیچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
55دریافت فایل PDF مقالهتوسعه نمودارهای طراحی جهت کنترل ظرفیت باربری پی های سنگی در مطالعات صحراییچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
56دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی پتانسیل وجود حفرات کارستی و کاربرد آن برای پیشبینی خطر هجوم آب به داخل تونل ناشی از وجود این حفرات برای استان مازندرانچهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق1396
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری ترانشه های حفر شده در سنگ های ضعیف مارنی– گلسنگی در مسیر قطعه 1 راه آهن میانه اردبیلاولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری1396
58دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی احداث مغارسنگی بدون پوشش جهت ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری در البرز مرکزیپنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران1397
59دریافت فایل PDF مقالهمزایای تونل های بلند در احداث قطعه دوم آزادراه تهران شمالسومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران1396
60دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عملکرد TBM و میزان مصرف دیسک کاترها در تونل انتقال آب بازی درازسومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران1396
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تزریق غلظتهای مختلف فوم محلول در آب بر سایندگی خاک در حفاری زمین های نرمسومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران1396
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی مخاطرات احداث قطعه دوم تونل امام زاده هاشم از دیدگاه مکانیک سنگیسومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران1396
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی صحت و دقت مدل NTNU و شاخص نفوذ صحرایی (FPI) برای پیش بینی عملکرد ماشین حفار و مقایسه آن با نتایج واقعی در تونل انتقال آب کرماناولین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی1398
64دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ریسک مخاطرات ژئوتکنیکی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: خط ۲ متروی تبریز)هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن1400
65دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خطر زمین لرزه و طیف طراحی پاسخ تعینی شهر همدانپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله1400
66دریافت فایل PDF مقالهتعیین فشار پایداری جبهه کار تونل در ماشین های EPB با استفاده از یادگیری ماشین (GRU) و تحلیل مولفه اصلی (PCA)ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران1399
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی و تحلیل پایداری زمین لغزش روستای سی پی (شهرستان سوادکوه، استان مازندران)سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین1399
68دریافت فایل PDF مقالهلزوم یکپارچه سازی مطالعات زمین شناسی مهندسی تونلهای راه و راه آهننهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
69دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل نسبت فراوانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی: خط لوله نفت ساری - پل سفیدنهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395

مقالات جعفر حسن پور در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 735 بار

نمودار سالانه مقالات جعفر حسن پور طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با جعفر حسن پور


به اشتراک گذاری صفحه جعفر حسن پور

کلیدواژه های مهم در مقالات جعفر حسن پور

پشتیبانی