آقای دکتر جعفر حسن پور

Dr. Jafar Hasanpour

دانشیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177981)

90
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی